Palvelumuotoilu koko maakunnan kehittämisen työkaluksi

 19.4.2021

Artikkelin maakunnan kehittämisen näkökulmasta on tuottanut projektipäällikkö Kaija Villman Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Käyttäjälähtöinen palvelukehittäminen on jo pitkään ollut oleellinen osa menestyvää eteläsavolaista yrittäjyyttä ja liiketoimintaa.

Menneinä kuukausina on nähty ja kuultu myös Etelä-Savossa esimerkkejä siitä, miten ne yritykset ovat menestyneet, jotka ovat joustavasti pystyneet muuttamaan toimintatapaansa maailman menoon ja asiakkaiden tilanteeseen sopivaksi. Uudet toimintatavat ovat voineet liittyä vaikkapa tuotanto- ja logistiikkaketjuihin tai tapaan toteuttaa palveluja. Tällaisia muutoksia ovat tehneet ketterästi muun muassa kaupat ja ravintolat erilaisina uusine tuotteineen ja toimitusketjuineen.

Uuden tilanteen edessä kukaan ei varmasti tiennyt, miten olisi paras toimia. Palvelumuotoilu on hyvä työkalu näissä oloissa vahvistaa yritysten palvelu- ja tuotevalikoimaa. Käytännössä se tarkoittaa pieniä askelia, tuumasta toimeen -asennetta ja yhdessä kokeilemista.

Palvelumuotoilussa ei kompastuta budjettiin ja kehittämisrahoitustakin on nyt saatavilla. Keskeistä palveluiden kehityksessä haastavassakin tilanteessa on asiakkaan kuuntelu ja uusien ideoiden kokeileminen rohkeasti. Pitää kuulostella ja havainnoida paitsi asiakkaan tilanne ja tarve, myös ympäristön vaikutukset omaan ja asiakkaan tilanteeseen.

Kaiken yhteen sovittamisen jälkeen voi syntyä jotain, mikä saa asiakkaalle hymyn huulille ja tuo helpotusta hänen elämäänsä. Samalla yrittäjät ja palvelujen kehittäjät saavat itselleen syvällistä osaamista, joka auttaa ymmärtämään, soveltamaan, analysoimaan, arvioimaan ja kehittämään asiakkaalle arvoa tuottavia ratkaisuja. Näin karttuu myös ymmärrys siitä, mitä kertynyt uusi osaaminen tarkoittaa yrityksen liiketoiminnalle.

Palvelukehittäminen on jatkuvaa uusien asioiden kokeilemista ja sitä kautta oppimista. Se edellyttää rohkeutta heittäytyä tuntemattomaan, kykyä sietää epävarmoja tilanteita ja luovaa ongelmanratkaisukykyä. Toki kaikki kokeilut eivät onnistu, mutta kaikesta opitaan taitoja, jotka voivat käynnistää positiivista kierrettä tai ylläpitää sitä.

Palvelukehittäminen on yksi tänä vuonna 40-vuotista taivaltaan juhlivan Xamk Pienyrityskeskuksen keskeisistä osaamisalueista. Tuotamme jatkuvasti kaikille saatavilla olevia tuoreita selvityksiä, asiantuntijoiden podcasteja ja valmennuksia. Tällä hetkellä palvelukehittämistä tehdään palvelumuotoilua hyödyntämällä esimerkiksi PAMU Savonlinna-valmennuksessa Savonlinnassa ja Time4Help-hankkeessa eteläsavolaisten naisyrittäjien kanssa siellä, missä vaan joukko kiinnostuneita on koolla.

Palvelukehittämisen ja palvelumuotoilun valmennuksia yrityksille on järjestetty yli vuosikymmen yhteistyössä laajojen alueellisten verkostojen ja yrittäjätaustaisten asiantuntijoiden kanssa Etelä-Savon lisäksi pääkaupunkiseudulla ja muun muassa Pohjois-Savossa.

Uusia ja tuunattuja palveluita on syntynyt ympäri maakuntaa esimerkiksi Mikkelissä it-, teollisuus- ja hyvinvointialoille, Savonlinnassa sote-alalle, matkailuun ja kaupan alalle, tai Pohjois-Savossa teollisuuden prosesseihin, pesulaan ja lvi-alalle. Palvelumuotoilun hyödyntäminen on vahvistanut yritysten liiketoimintaa, luonut kasvua ja uutta liiketoimintaa sekä osallistanut ja motivoinut henkilöstöä mukaan. Palvelukehittäminen on koko maakunnalle mahdollisuus – uskalla sinäkin kokeilla ja luoda uutta!

Kaija Villman
Projektipäällikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Pienyrityskeskus

Puh. 040 176 4667
kaija.villman@xamk.fi

Artikkeli on alunperin tuotettu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle 13.08.2020.
Lue artikkeli XAMK:in sivuilta tästä.