Palvelumuotoilun hyödyt yritykselle

Palvelumuotoilusta hyötyä sekä asiakkaalle että liiketoiminnalle

Palvelumuotoilun suurin yksittäinen hyöty on luoda arvoa asiakkaalle samalla, kun tehostat myös omaa liiketoimintaasi. Palvelumuotoilu itsessään ei ole ratkaisu, mutta se mahdollistaa monta asiakaskeskeistä ratkaisua: tuo sinun palvelusi ja tuotteesi lähemmäksi asiakasta luoden arvoa sekä sinun liiketoiminnallesi että asiakkaalle.

Asiakkaan ääni varmistaa oikeanlaisen tuotteen tai palvelun.

Mikään ei ole turhempaa kuin valmistaa tuotteita tai palveluita, joita kukaan ei osta. Palvelumuotoilu tuo asiakkaan keskiöön, mutta on hyvä huomioida, että asiakas ei itse aina tiedä, mitä haluaa tai tarvitsee. Siksi ei kannata testata tuotetta tai palvelua vasta sen valmistuttua, vaan kuljettaa asiakasnäkemystä liiketoimintatarpeiden ohella. Tuotetta tai palvelua ei kehitetä yrityksesi henkilöstölle vaan asiakkaalle. On paljon halvempaa havaita virhe kehitystyön alussa. Osallistavan asiakastutkimuksen ja testauksen avulla saadaan vastauksia siihen, mitä asiakkaat tarvitsevat tai haluavat. Palvelumuotoilu tarjoaa kehyksen kuljettaa asiakasta kehitystyön prosessissa.


Palvelumuotoilu yhdistää henkilökuntaa

Palvelumuotoilu osallistuttaa parhaimmillaan koko henkilöstön. Puhutaan, että siilot kaatuvat, mutta myös yhteistyö tiivistyy ja kommunikointi sujuvoituu. Opitaan näkemään liiketoiminta myös kollegan silmin ja siten, mitä se tarkoittaa asiakkaalle. Palvellaanko edes samaa asiakasta? Hyvä tiimihenki ja henkilöstökokemus on kenties tärkein tekijä asiakaskokemuksen tuottamisessa.

Asiakaskokemukseen panostavat yritykset ovat tuottavimpia

Useat tutkimukset todistavat, että sijoittamalla asiakaskokemukseen liiketoiminnan tulos paranee. Asiakkaat ovat valmiita maksamaan enemmän paremmasta asiakaskokemuksesta. Jos pystyt tarjoamaan ensiluokkaista asiakaskokemusta, on todennäköistä, että asiakas ostaa useammin ja enemmän yritykseltäsi sekä suosittelee yritystään muille. Näin ollen myyt tuottoisammin, enemmän ja laajemmin.

Mutta mitä on asiakaskokemus? Se onkin iso kysymys. Asiakaskokemus on sitä, että asiointi sujuu tai että tuote toimii sekä ennen kaikkea sitä, että tunne asioinnista, tuotteesta ja palvelusta on hyvä. Se, mitä nämä käytännössä tarkoittavat, vaihtelee mm. sen mukaan, kuka on asiakas ja mitä yrityksesi tekee.

Palvelumuotoilu lisää asiakasuskollisuutta.

Yrityksesi brändi tunnistetaan sen erinomaisesta asiakaskokemuksesta

Yritykselläsi on varmasti kilpailijoita. Tänä päivänä erinomaisella tuotteella erottuu harvemmin.  Sen sijaan erinomainen asiakaskokemus, minkä hyvä asiakasymmärrys mahdollistaa, erottaa yrityksesi toisista. Asiakaskokemus syntyy hyvästä asiakasymmärryksestä, minkä hyvä työntekijäkokemus mahdollistaa. Sanotaankin, että erinomaisen asiakaskokemuksen ensimmäinen ja merkittävin tekijä on hyvä työyhteisökokemus. Jos siis haluat panostaa asiakkaisiin, keskity ensin henkilökuntaan. Palvelumuotoilu edistää ylipäätään asiakaslähtöisyyttä. Mikään ei ole asiakkaalle maukkaampi brändi kuin häntä puhutteleva palvelu ja tuote.


Palvelumuotoilua voi tehdä kuka tahansa isosti tai pienesti

PK- yrityksissä palvelumuotoilua ei omista kukaan. Toisin sanoen sen omistaa kaikki eli sen tekemiseen voi osallistua kuka tahansa. Toki palvelumuotoilun koulutuksesta sekä fasilitointitaidoista on hyötyä, mutta palvelumuotoilua voi toteuttaa myös omaehtoisesti.

Projektin tai kehittämiskohteen ei tarvitse olla hillittömän kokoinen vaan alkuun onkin hyvä lähteä kehittämään jotakin sellaista, missä langat pysyvät hyvin käsissä. Mitä isompi kehityskohde on, sitä järkevämpää on hyödyntää ammatillisempaa tai kokeneempaa palvelumuotoiluosaamista.

Kaipaatko apua alkuun pääsemiseksi?

PAMU Savonlinna hankkeen asiantuntijat auttavat yritystäsi mielellään palvelumuotoilun käyttöönotossa.

Ota yhteyttä